layoutelementlayoutelement
 

P - Å

reoler

Her er foruden navn også angivet det nummer, som arkivalierne eller billederne har i Byarkivets systematik. (Journalnr./A-fond nr) Disse numre kan benyttes ved bestilling af arkivalier og billeder til fremlæggelse på læsesalen.

Bogstaverne i Indholdsrubrikken står for følgende:

v: vedtægter, c: cirkulærer, f: forhandlingsprotokoller, p: personlige papirer, m: medlemsfortegnelser, aktionærlister, k: korrespondance, s: sager ordnet efter arkivskaberens journal- eller andet sagsstyringssystem, r: regnskabsmateriale, d: dagbøger, e: ejendomspapirer, u: klip, a: andet

Arkiver i Byarkivet P-Å.

Arkivets Navn

Yderår Indhold Journalnr./A-fond nr.
Parup, P. F. (godsekspeditør) 1660-1946 k, s, e, p, u, a, r A-611
Pedersen, Anker (handelsmedhjælper) 1927-1930 p 1986-041
Pedersen, Carl Peter 1904-1910 p A-141
Pedersen, Christian 1836-1836 a A-672
Pedersen, Hagbard Villiam 1958-1993 d, u, a A-406
Pedersen, Johannes 1920-1970 a A-383
Pedersen, P. H. (radioforhandler) 1939-1939 a A-253
Pedersen, Rasmus (musiker) 1895-1898 r A-641
Pedersen, Werner Sindberg 1918-1933 p, b 1982-035, 1982-001
Petersen & Sørensen 1931-1931 r A-581
Petersen, Ane Charlotte 1862-1862 p A-571
Petersen, Chr. og Marius (handelsgartner og grønthandler) 1918-1935 r, e A-077
Petersen, Else Ejner 1943-1945 p, a 1985-086
Petersen, Ferdinand (malermester) 1860-1954 r, a A-019
Petersen, Ferdinant (malermester) 1845-1932 p, k, r, e, 1984-092
Petersen, Laust Christian (købmand) 1896-1911 r, k, a A-033
Petersen, Søren Høegh 1977-2001 a, A-353
Petersen, Vilh. (malermester) 1898-1898 e A-062
Petersen, Aage 1958-1958 p 1983-139
Plant et Træ, Lokalkomite for Horsens 1983-1983 a 1983-085
Politimesteren, Horsens Købstad, Bjerre-Hatting Herreder u.å. a A-415
Poulsen, Gunnar 1923-1931 a A-371
Poulsen, Ivar 1945-1945 d A-471
Poulsen, Kirstine Gulddal 1890-1923 b, k A-234
Qvist, Svend Aage Nielsen og hustru Carla Isidora Irene Karlsson 1919-1981 p, k A296
Rasmussen, Alfred S. (detailhandler) 1923-1931 r 1983-019
Rasmussen, Carl Adolf Broe (urmager) 1860-1986 u, p, a A-544, A-543
Rasmussen, Carl Andreas (smedesvend) 1883-1935 p, u A-260
Rasmussen, Carl Christian Vilhelm 1894-1894 p A-218
Rasmussen, Jens (gårdmand) 1876-1876 p 1986-044
Rasmussen, Jens (restauratør - Heimdal) 1912-1947 u 1985-003
Rasmussen, Jørgen Kristian (maskinarbejder) 1901-1919 p 1982-126
Rasmussen, M. C. (tegner og maler) u.å. a 1982-178
Rasmussen, Mary 1908-1967 d, b, a, m, v, p A-302
Rasmussen, Mathilde Eleonora Marie (f. Kleinsorg) 1859-1871 p A-202
Rasmussen, Niels 1886-1886 p A-157
Rasmussen, Oscar (murer) 1885-1936 r, m, v, f, c A-098
Rasmussen, Søren Peder 1851-1889 p A-201
Rasmussen, Th. (lærer) 1963-1963 s A-650
Ravn, Anna 1985-1985 d 1985-030
Retsforbundet, Skanderborg Amtskreds 1927-1966 v, f, m, r, a 1982-134
Revyviser 1917-1917 a 1986-038
Rix, Harald (manufakturhandel) 1891-1955 r, b 1979-001, 1985-091
Rosenkjær, Dina 1996-1996 a A-606
Rosenstand, Christiane Frederikke Caroline Amalie 1852-1852 p A-063
Rosing Ræderske Aftenskole, Horsens 1948-1983 a 1982-143
Rothausen, Alma 1905-1986 p, a, u A-309
Rønne, L. C. (købmand) 1935-1965 r, a 1986-005
Raackmanns Fabriker A/S 1932-1978 a, u A-181
Rådved Skole 1856-1944 m 1984-102
S. C. Sørensen A/S 1860-1963 e, k, r 1985-044
Sadelmager- & Tapetserernes Fagforening, Horsens 1915-1923 f A-239
Sadelmager- og Tapetsererforening 1686-1937 p, r, d, v, k, u A-304, A-281
Sadelmager- og Tapetserernes Fagforening, Horsens afdeling 1894-1980 m, k, r, a 1985-098
Samuelsen, Henning (typograf) 1945-1945 p 1985-079
Samuelsen, Niels 1867-1927 p A-277
Sandvad Afholdshotel A/S 1916-1916 v, e A-081
Sangforeningen "Brage" 1881-1936 b, f, k, d, a, u 1982-079, A-144
Sangforeningen "Oktaven" 1929-1929 b 1982-078
Sangforeningen Ydun 1913-1913 a A-017
Sangkoret "Apollo" 1904-1975 b, f, r, m, a, k, u 1981-006
Savværksarbejdernes Fagforening 1897-1908 m, f, a, r 1982-152
Savværksarbejdernes og Maskinsnedkernes Arbejdsløsheds-Understøttelseskasse 1899-1907 r, m 1982-153
Schaumann, Ernst (typograf) 1945-1945 p 1985-075
Schiørring, Andreas N. u.å. a A-357
Schmidt, Jens Christian (pastor) 1803-1893 a A-290
Schoch, Andrea 1917-1932 u, a A-030
Schrøder, Johann Jacob Christian (skibsbygger) 1867-1874 a A-531
Schultz, Sofie (modstandskvinde) 1986-1986 p 1986-050
Schyth, Niels Peter Nielsen (gårdejer) u.å. r, e 1982-171
Sejersen, Holger og Viggo 1916-1970 p, v, k, a A-085
Sejet Skole 1829-1971 a, r, m, d A-108
Selskabelig Forening af 1925 1925-1977 f, r, m, v, a A-103
Selskabet Arbejdernes Forsamlingsbygning 1891-1892 e A-469
Selskabet Arbejderungdommens Hjem 1961-1976 k, r A-407
Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Horsens og Omegn 1870-1954 f, r, m, v, a, u, k A-437
Selskabet De danske Vaabenbrødre for Horsens og Omegn 1848-1939 f, r, m, v, a, k A-437, A-619
Selskabet Folkets Lund 1895-1895 v 1983-215
Selskabet til Understøttelse for værdige gamle og trængende Borgere og deres Enker 1902-1902 v 1983-166
Serene d'Acqueria, Jean Louis Oscar de 1871-1908 p, k, a A-746
Serene d'Acqueria, Louis Victor de 1853-1877 p, k A-745
Simonsen, Mads Peter 1874-1874 a A-640
Skandinavisk Bryggerisouvenir Samlerforening (v/ Poul Tullberg) 1994-1994 a A-412
Skipperkassen af 1802 1802-1926 v, m, r 1983-014, A-261, A-205
Skoleforvaltningen 1902-1966 r, a, f A-111
Skolelærerforeningen for Horsens og Omegn 1841-1841 v 1983-137
Skræddernes Fagforening 1929-1960 f A-076
Skræddernes Ligkasseforening 1874-1917 m,v, f 1980-009
Skræddernes Syge- og Begravelseskasse 1878-1916 r A-241
Skræddernes Sygekasseforening 1857-1917 v, f, r, a 1980-008
Skræddersvendenes Broderskab 1855-1863 f 1980-019
Skt. Josephs Skole (fra 1959: Skt. Ibs Skole) 1937-1970 a A-121
Skt. Stefansforeningens Børnehjem 1895-1972 f, u A-177
Skt. Stefansforeningens Kredsforening i Horsens 1900-1937 r, k, e 1983-083
Snedker- og Tømrerforbundet, Horsens afdeling 1884-1974 v, f, p, k, r, u, a 1983-096
Snedker- Tømrernes Fagforening 1884-1972 v, f, p, k, r, u, a 1983-096
Snedkernes Kooperative Forretning 1936-1958 f, m, v, k, r 1983-214
Snedkersvendenes Fagforening 1820-1899 a A-700
Socialdemokratiet i Horsens 1884-1984 a, k, v, u, b 1982-023, se også 1983-010, 1985-122
Socialdemokratiet i Horsens og Gedved kommuner 1995-1998 a A-441
Socialdemokratiets Amtskvindeudvalget i Skanderborg Amt 1946-1967 f, r, v 1980-004
Socialdemokratiets Kredsorganisation for Horsens Landkreds 1914-1914 v 1983-011
Socialdemokratisk Forbund 1884-1967 f, m, r, a, u 1985-122, se også 1982-023, 1983-010
Socialdemokratisk Forbunds Fællesorganisation for Horsens og Omegn 1908-1936 v, m, r, k, a 1983-010, se også 1982-023, 1985-122
Sommerrevy 1908 1908-1908 a A-060
Sommerrevyen 1901-1913 1901-1913 a A-465, A-052
Sonnenborg, Petra (damefrisør) 1863-1962 p, u, b, a, r 1985-102, A-722
Sophie Zahrtmann 1796-1925 m, a, k A-175
Soroptimist-Klubben, Horsens 1975-1987 k, a 1983-048, A-066
Spaniel Klubben, Horsens afdeling 1983-1983 a, v 1985-108
Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn 1894-1894 u A-458
Specialarbejderforbundet i Danmark, Horsens afdeling 1935-1957 a, m, b 1982-056
Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn 1962-1966 k 1983-033
Stadsingeniørens Kontor 1876-1974 v, a 1982-061
Stanley Company, herretøjsforretning u.å. a A-496
Statsfængslets Idrætsforening 1966-1966 k 1983-034
Stavnsbåndskomiteen under Bygholm Landbrugsskole 1988-1988 a A-129
Stensballe Skole 1860-1960 d, a A-105
Storch, Joseph 1763-1763 a A-678
Stück, familien 1818-1892 a, p A-679
Stærmose, Lis 1930-1932 a A-220
Støtteforeningen for Mødrehjælpen af 1983. Lokalforeningen, Horsens 1983-1984 k 1986-060
Støttekredsen for Teatret 1982-1983 v, k 1986-057
Sundvejens Have- og Byggeselskab af 1916 (senere kaldet Have- og Byggeselskabet ved Frydsvej 1916-1964 r, f, v A-163
Sundvejens Haveselskab 1896-1970 v, f, p, k, r, e, a 1983-165
Svendsen, Albert (brugsuddeler, Egebjerg) 1920-1980 p, a, b 1983-223
Svendsen, Arne (modstandsmand) 1986-1986 p 1986-051
Syge- og Hjælpekasse for Hustømrernes Fagforening i Horsens u.å. v 1983-221
Sygehjælperkassen for Horsens Folkeblads tekniske personale u.å. v 1985-081
Sygekassen Horsens 1930-1965 a, f, v 1983-068, A-426
Sygekassen i Hatting-Torsted kommune 1939-1939 r A-505
Sølvvarefabrikken Dania 1905-1927 a, k A-221
Sønderbrogades Flagforening 1947-1977 r, m, a, u A-219
Sønderjydsk Forening for Tyrsted-Uth kommune 1942-1970 r, f, u, a A-422
Sønderjysk Forening for Horsens og Omegn 1889-1968 f, k, r 1980-013
Sønderjysk Forenings Sangkor 1936-1980 m, a, u, p, k 1982-074, A-400
Sørensdatter, Birthe Kirstine 1818-1892 a, p A-679
Sørensen, A. Juel 1868-1887 e, a A-272
Sørensen, A. P. (lærer) 1896-1906 a A-386
Sørensen, Ane Marie 1843-1945 p, b 1983-092
Sørensen, Anna Kirstine 1917-1922 a A-599
Sørensen, Axel (bødkermester) 1940-1964 u, c A-324
Sørensen, Børge (guldsmed) 1933-1961 p A-568
Sørensen, Chr. (bødkermester) 1875-1894 p 1984-042
Sørensen, Erik N. (stifter af Socialdemokratisk Forening i Horsens) 1850-1970 b, a 1983-169
Sørensen, Inger og Holger 1863-1963 p, u, a A-370
Sørensen, Karen 1940-1948 a, u A-082
Sørensen, Marie 1910-1912 a A-336
Sørensen, S. H. 1924-1972 r, m A-358, A-215
Sørensen, Sofus 1903-1945 a 1983-093
Sørensen, Svend (typograf) 1945-1945 p 1985-076
Sørensen, Søren (1. Styrmand, Endelave) 1908-1920 p, a 1985-047
Sørensen, Waldemar og Signe 1949-1980 p, k, u, a, b 1983-192
Sørensen, William 1952-1972 m A-215
Tamdrup Kommune 1964-1970 f 1985-115
Teater Bio u.å. a A-244
Tekstilarbejdernes Fagforening (før 1896 Vævernes Forbund) 1896-1979 m, f, r, a 1979-003
Tekstilarbejdernes Sangkor u.å. a 1983-057
Terkelsen, A. C. 1918-1936 r, e, p A-294
Textilarbejdernes Arbejdsløshedskasse, Horsens afdeling 1909-1957 k, r, m, a 1979-011
Them, Julie 1890-1910 p A-287
Therkelsen, A. C. (portør) 1907-1923 a 1983-124
Therkelsen, Emil Christian 1906-1909 p A-393
Therkelsen, Johanne 1879-1925 r 1982-027
Therkildsen, Andreas 1876-1901 p 1984-044
Thildeklubbens Støtteforening under Dansk Kvindesamfund 1988-1988 a A-343
Thomsen, Dagmar Elvira (født Nielsen) 1930-1930 p A-743
Thomsen, Jakob N. M. (arbejdsmand) 1928-1928 p A-511
Thomsen, Martin u.å. b, p A-223
Thorling, R. J. H. (overlærer) 1940-1983 u, a, k, b 1982-097
Thorsted Sangforening 1929-1929 a 1982-073
Thorsted Trælasthandel A/S 1920-1971 a A-024
Thyrsted-Uth socialdemokratiske Forening 1908-1941 f, m, r 1982-087
Thyrsted-Uth Sognes Sygekasse 1917-1970 v, f, m, k, a 1982-088
Thyrsted-Uth Sygeplejeforening 1934-1934 k 1982-091
Tiende Bataillons Soldaterforening 1949-1949 a 1982-130
Tjenestemandsforeningen af 1937 1930-1977 v, f, m, k, r, u, a 1980-007
Tobaksarbejdernes Fagforbund, Horsens 1887-1966 a, r 1984-095, A-242
Tolstrup, Christian 1747-1763 a, p A-489
Tolvte Bataillons Soldaterforening 1929-1952 f, a 1982-127
Tomasson, Thordur (sognepræst) 1931-1931 u 1984-109
Torbensen, Fr. (grønthandler) 1986-1986 p 1986-049
Torbensen, Johs. B. (restauratør og tegner) 1920-1972 k, a, u 1983-182
Torsted Idrætsforening, T.I.F. 1970-1971 a A-462
Torsted Skole 1952-1970 r, a A-110
Trautmann, Rasmus Peter og Hustru 1855-1941 p, b 1983-212
Trævarefabrikken Thor A/S 1919-1919 a A-079
Tschencka, Franciska Catrine Albertine 1890-1890 p A-190
Tvangsarbejds- og Forsørgelsesanstalten (Horsens Kommunale Arbejdsanstalt) 1865-1973 a, b, v 1980-014
Tyendespareforeningen for Horsens og Omegn u.å. d 1983-200
Typografernes Stiftelse i Horsens 1947-1957 v, a 1985-072
Typografernes syge- og begravelseskasse, Horsens afdeling 1967-1967 m 1985-080
Tyrsted alderdomshjem 1941-1958 r A-605
Tyrsted Skole 1838-1954 a, d 1984-040, A-115
Tyrsted-Uth Sognekommune 1885-1885 r 1985-123
Tyrsted-Uth Sognes Sygekasse 1922-1953 f A-209
Tømrernes Lærlingeforening, Horsens 1963-1969 m, r 1983-187
Tønnesen, Inger Marie Brøgger 1843-1934 p, r A-373
Udstillingen for Haandværk og den mindre Industri u.å. a A-095
Udvalget for Norges Dag 1945-1945 k 1983-195
Udvalget for Skolevæsenet i Horsens 1895-1942 m, k, r, d, a, f 1984-024
Understøttelseskasser for rejsende Haandværkersvende 1881-1881 v 1984-145
Uth Skole 1901-1950 a, d 1984-026, A-112
Vaccinationsprotokol for Horsens og Omegn 1862-1888 a 1984-019
Vandværksudvalget i Horsens Kommune 1914-1914 a 1982-082
Vedtægter for Jordeierne og Jordbrugerne i Horsens 1834-1834 v 1984-077
Venstres Ungdom for Horsens og Omegn 1913-1979 v, f, k, r, u, a 1984-085
Vesta Loge under N.I.O.G.T. 1899-1942 f, p, m, k, r, a 1983-206
Vesterskovgaards Mejeri 1881-1887 r A-161
Vestre Kommuneskole/Borgerskolen i Allégade (fra 1951: Allégades Skole) 1900-1967 r, a, f A-107
Victoria Forsikringsselskab (Victoria zu Berlin) 1892-1921 e 1984-064
Vintersportsforeningen for Horsens og Omegn 1951-1970 r, a 1985-021
Vitus Berings Park 1953-1982 k, r, u, a, b 1982-040
Voldgiftsretten for Snedkerfaget i Horsens 1907-1921 f 1983-226
Voldgiftsretten for Tømrerfaget i Horsens 1949-1972 f 1983-228
Vulkano, Horsens Slidbanefabrik A/S 1933-1986 b, p 1984-118, 1986-049
VVS-firmaet K. V. Koch 1934-1969 a, u, r A-713
Vær præstegård 1915-1987 a A-039
Vær Sogns Sygekasse 1871-1961 f, r 1982-108, 1983-006
Vær-Nebel Sygekasse 1961-1970 f 1983-006, 1982-108
Vær-Nebel Venstre Forening 1930-1979 f, k A-262
Vævernes Forbund (efter 1896 : Tekstilarbejdernes Fagforening) 1884-1976 f, m, r, k, b 1982-107, 1979-003
Wassner, Wilhelmine 1825-1825 a A-671
Wibroe, Erik (arkitekt) 1983-1990 a A-330
Wiinstedt, Knud 1926-1958 d, a A-374
Wilhelmsen, Aksel (tegner) 1933-1955 a, k, u 1982-029
Willer, Johanne Marie (lærer) og Arnold Johannes (rektor) 1900-1984 a, d A-734
Winther, Ingeborg 1908-1908 p 1986-043
Zahrtmann 1796-1925 m, a, k A-175
Ølsted Sogns Sygekasse 1918-1970 m, k, r, a 1982-075
Østerberg, Willads Jensen (vicequartersmester) 1842-1842 p A-723
Østergaards Frøavl 1924-1934 a 1983-084
Østre Kommuneskole/Borgerskolen i Kildegade (fra 1951: Kildegades Skole) 1894-1972 a, r, m, p, f A-114
Aabo, Christian (købmand) 1921-1961 p, r A-018