layoutelementlayoutelement
 

F.C.Madsens Dampvæveri

F.C.Madsen


Dampvæveriet blev grundlagt i 1874 af F.C. Madsen, der havde en fortid som manufakturhandler i Horsens. I starten var produktionen næsten udelukkende koncentreret om fremstillingen af bomuldsvarer. Da væveriet i 1898 blev omdannet til et aktieselskab og ændrede navn til Aktieselskabet F.C. Madsens Dampvæveri blev produktionen udvidet. Den kom nu også til at omfatte produktion af linnedvarer, samt farvning og blegning af stofferne.

Dampvæveriet havde til huse på Sønderbrogade 14 som var selvforsynende med elektricitet og vand fra eget vandværk allerede omkring år 1902.

Omkring 1918 tog virksomheden navn efter den daværende administrerende direktør M.A. Petersen og kom til at hedde M.A. Petersens Konfektionsfabrik. I 1927 skiftede virksomheden ejer og kom nu til at hører under konfektionsfirmaet Frølund og Wittrup. Fabrikken fik lov til at beholde sit daværende navn og det hed den indtil fabrikken lukkede i 1974.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1979-013, Danske Erhverv i Tekst og Billeder, Jylland, 1906 og Historisk Kalender 1993).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk