layoutelementlayoutelement
 

Horsens Terrainsportsforening

Horsens Terrainsportsforening

Udsnit af reglement for Horsens Terrainsportsforening

Horsens Terrainsportsforening blev oprettet 29. september 1942 og var tilsluttet Dansk Terrainsport Forbund. Efter 9. april 1940 blev terrainsportsforeninger oprettet i officers-kredse, for at undervise unge i ”felt-sport”, det vil sige kortlæsning, orienteringsløb, signalering, skydning og lignende. Felt-sporten var, lige som foreningens militaristiske opbygning, velegnet til modstandsmæssig virksomhed. Et halvt år efter dannelsen af Horsens Terrainsportsforening, gik dele af foreningen derfor ind i det illegale arbejde, og dannede Horsens Hjemmeværn omkring juletid 1943. Modstandsgruppen arbejdede primært med opbygningen af militære grupper til støtte for de allierede, ved deres invasion af Danmark. I maj og juni 1944 blev Horsens Hjemmeværn revet op ved tyske razziaer i byen og i alt 50 medlemmer blev anholdt.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1981-13 og Rimestad, Chr.: Horsens går til modstand. Bind 1-3. Udgivet 1998, 1999 og 2000.)

Skrevet af Anette Jørgensen.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk