layoutelementlayoutelement
 

Horsens Dame Roklub

Horsens Dame Roklub

Horsens Dame Roklub, Snaptun 1925

I 1892 blev de første skridt taget mod at danne en dameroklub i Horsens. Det skete på initiativ af 12 kvinder der mødte op hos Horsens Roklub, som på dette tidspunkt kun havde mandlige medlemmer. På trods af der blev indkøbt en speciel damerobåd slog dameroning ikke straks igennem, og først i 1923 kom der gang i projektet igen.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt i forsamlingsbygningen Hejmdal og fra starten havde den ny forening 26 medlemmer. De første 12 år havde foreningen et klubhus, der var stillet til rådighed af Horsens havn, men i løbet af 1930’erne flyttede kvinderne til et nybygget på Langelinie. Fra begyndelsen var det især kaproning der blev dyrket, men senere vandt langtursroning indpas.

I 1963 blev Horsens Dame Roklub sammenlagt med mændene roklub i Horsens Roklub. I dag har klubben ca. 220 medlemmer og klubhuse placeret ved Horsens havn og Bygholm sø.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1982-030 og 1986-052, samt 100 års jubilæumshæftet; Horsens Roklub 1890-1990.)

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk