layoutelementlayoutelement
 

Nordre Kommuneskole/Tordenskjoldsgades Skole/Ryesgades Skole

Indbydelse fra Borgerskolen

Indbydelse til skolefest 1947.

Nordre Kommuneskole i Tordenskjoldsgade stod færdigbygget i 1907. Bygningerne var tegnet af arkitekt Viggo Norn. Ved siden af skolen byggede man en fælles badeanstalt til brug for byens kommunale skoler, og et stort areal blev udlagt til skolehaver.

Med den ny skole fik Horsens kommune mulighed for, at afhjælpe nogle af de pladsproblemer, der eksisterede på de to andre kommunale skoler i byen, men allerede 10 år senere var pladsmangel et problem igen. Derfor købte kommunen i 1918 det nedlagte kvindeseminarium og oprettede det som filial af Nordre Kommuneskole. Senere blev denne filial omdannet til en selvstændig skole under navnet Ryesgades skole.

I årenes løb har Nordre Kommuneskole ændret navn flere gange. I 1927 til Borgerskolen i Tordenskjoldsgade, senere hed den Tordenskjoldsgades skole og i løbet af 1980’erne blev skolerne i Tordenskjoldsgade og Ryesgade sammenlagt under navnet Vestbyskolen. Senere nedlagde Vestbyskolen dog deres afdeling i Tordenskjoldsgade, og bygningerne har herefter huset Voksen Uddannelses Center (VUC) og senest det nye 10. klasse-center.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1984-041, arkivfond A-010 og A-116, samt J.K. Jensen: Tordenskjoldsgades skole gennem 50 år. 1957).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk