layoutelementlayoutelement
 

Den Rosing- Ræderske Aftenskole

Raeder Rosing

Borgmester Ræder sognepræst Rosing.

Den Rosing - Ræderske skole i Horsens fik sit navn efter sognepræsten Ulrik Frederik Rosing og daværende borgmester Nicolai Ditlev Amund Ræder. De stiftede i 1829 Selskabet for Søndagsskolerne i Horsens, og kort tid efter blev den første skole oprettet. Skolens formål var at oplyse og undervise læredrenge i almennyttige fag. På skolen, der havde lokaler i Nørregade 16-18, undervistes der hver søndag i bl.a. regning, skrivning og skriftlæsning. Omkring 1860’erne gik man væk fra søndagsskoleundervisningen og oprettede i stedet Den Rosing - Ræderske Aftenskole. Som søndagsskole, havde institutionen haft et elevtal på omkring 50 og det voksede i årene efter 1864 til ca. 80. På samme tid flyttede skolen til nybyggede lokaler i Allégade. Disse blev omkring 1940 skiftet ud med lokaler i Borgerskolen i Skolegade (nuværende Midtbyskolen) og senest i højhuset på Holmboes Alle 2, hvor de stadig ligger. I dag hedder skolen FOF Rosing Ræderske og har et bredt udvalg af undervisning, fritidsaktiviteter og foredrag i både dag- og aftentimerne.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1982-143 og 1984-005 og Carl TH. Jørgensen; Rosing Ræderske Aftenskole 1864 – 7. marts – 1964. 1964).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.