layoutelementlayoutelement
 

Borgerskolen i Skolegade/Den Kommunale Mellem- og Realskole

Skolegade

Skolegade, set fra Nørregade, 1957

Borgerskolen i Skolegade 11 blev oprettet i 1859 som en kommunal betalingsskole for borgerskabets børn. Det første år var ca. 300 elever tilmeldt, og tallet voksede hurtigt de kommende år. Skolen måtte derfor udvides flere gange for at kunne følge med det voksende elevtal. Skolen var for både drenge og piger, som dog de første mange år var inddelt i separate hold, og gik på hver deres del af skolen. År 1900 skiftede skolen navn til Den Borgerlige Realskole, men allerede i 1909 ændredes dette til Horsens kommunale Mellem- og Realskole. Undervejs i perioden fra 1900 til 1958 blev skolen gratis for alle elever, og optagelse på Mellem- og Realskolen kom derved til, udelukkende at afhænge af en vurdering af elevernes evner.

I 1984 blev Skolegades Skole, som den hed på daværende tidspunkt, nedlagt som selvstændig enhed og sammenlagt med Kildegades Skole under navnet Midtbyskolen, hvilket den stadig hedder i dag.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1984-039, samt Bent Toksvig m.fl.: Skolen i Skolegade. 1989).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk