layoutelementlayoutelement
 

Allegades Skole/Vestre Kommuneskole

allegade skole

Lærere ved Friskolen i Allégade ca. 1885

Den første fattigskole/friskole i Horsens var beliggende i Nørregade 18. Skolen sikrede, da skolegangen var gratis, at børn af fattige forældre havde en mulighed for at komme i skole.

Lokalerne i Nørregade var i mange år alt for små, og det blev derfor i 1850’erne besluttet, at friskolen skulle flytte til Allégade, hvor der til formålet skulle opføres en helt ny bygning. Den nye skole stod klar til indvielse i 1860 og havde fra starten 600 elever. Senere i 1895 blev skolen yderligere udvidet med en gymnastiksal og ekstra undervisningslokaler. Skoledagene var inddelt således at drengene gik i skole om formiddagen og pigerne om eftermiddagen. Dette blev dog ændret senere. Både drenge og piger modtog undervisning i religion, dansk, historie, regning, skrivning samt gymnastik for drengenes vedkommende og håndgerning for pigernes. I 1893 opdeltes Horsens i to skoledistrikter og skolen i Allégade skiftede i den forbindelse navn til Vestre Kommuneskole. I 1927 ændredes dette til Borgerskolen i Allégade og senere igen Allégades Skole, hvilket var navnet indtil den blev nedlagt i 1971. I dag bliver de gamle skolebygninger benyttet af Ungdomsskolen i Horsens og Skolemuseet.

(Oplysninger stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1984-065, arkivfond A-107, samt J.K. Jensen: Borger- og Almueskolevæsen i Horsens, bd. 1-3. 1937).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk