layoutelementlayoutelement
 

Fanny Jensen

Fanny Jensen

Jensen, Fanny Haraldine Alfrida

Fanny Jensen blev født i Horsens i 1890 og voksede op i et socialdemokratisk hjem.

Hun blev allerede i 1912 formand for Kvindeligt Arbejderforbund i Horsens. I to perioder sad hun i byrådet i Horsens, nemlig fra 1921 til 1925 og fra 1929 til 1933.

I første periode var hun bl.a. formand for udvalget til understøttelse af børn af enker samt menigt medlem af sygehusudvalget, kirkebestyrelsen og udvalget til indsamling af oldenborrer, som dengang betragtedes som et skadedyr.

I den sidste periode var hun formand for aldersrenteudvalget og for udvalget til understøttelse af børn af enker samt menigt medlem af fattigudvalget, skoleudvalget og biograftilsynet.

I hendes arbejdsliv i Horsens var hun ansat hos Emil Møller Telefonfabrikker og som bestyrerinde på De gamles Hjem i Kildegade.

I 1935 flyttede Fanny Jensen til København for at blive forbundssekretær i Kvindeligt Arbejderforbund og i 1938 blev hun formand. Hun blev indvalgt i Folketinget i 1947, hvor hun sad til 1953. Fra 1947 til 1950 bestred hun  posten som minister for Hjem og Familie. Det var blot anden gang, der var udpeget en kvinde som minister i Danmark.

Hun døde i 1969.

Udarbejdet af Bodil Møller Knudsen, Byarkivet, dec. 2005