layoutelementlayoutelement
 

Spisekammer

Se også Fadebur

Rum, kammer eller aflukke (skab) til opbevaring af madvarer og tilberedt mad.

Herlufsholm havde i 1646 et spisekammer, hvori der var to ostehække, fem hylder, fem tomme bikuber, 29 fåreoste samt opbevaring af 15 jernlåse, 300 søm, stempler, alterbog og papir. Wad. G.L.: Herlufholms to ældste Inventarier 1611 og 1646, småtryk Næstved 1880.
Øreboegård havde i 1698 et spisekammer, hvor der fandtes mængder af rå- og madvarer samt inventar, husdgeråd, redskaber og linned.

I Sæbygårds inventarier nævnes spisekammer fra 1806 til 1858. Det lå i Sydfløjen (økonomifløjen).
Landsarkivet Viborg: Sæbygård Godsarkiv, G 30, Inventarium 1698.
Do Inventarium i 1806 og 1858.
Rykind-Eriksen, Kirsten: Sæbygård. Bygninger, interiører og godsdrift, Sæby Museum 1995.
Landsarkivet Viborg: Sæbygård Godsarkiv, G 30.
Antikvarisk-topografisk arkiv, Nationalmuseet: H.H. Engqvist opmåling 1954 af Sæbygård.
Rum (kammer ell. aflukke), hvori fødevarer (spec. Fødevarer som kød, flæsk, paalæg, ost o. lign.) og (retter af) tilberedt mad opbevares. Ordbog over det danske Sprog: L. Holbergs Peder Paars, 1720, s. 203.
I Prinsens Palais, opført 1744-45, indrettedes efter 1772 lejligheder til embedsmænd. I de nye køkkener blev der ”afdelt” med brædder til spisekammer eller til et -skab. Inge Mejer Antonsen: Prinsens Palais. Det kongelige Palais i Kalveboderne, bd. II: ”Inventarieprotokoller og anden dokumentation”, Nationalmuseet 1992.
Rigsarkivet: Partikulærkammeret: Palæet i Kalveboderne: Inventarregnskaber med bilag 1755-1835; Hofmarskallatets arkiv: Inventarieregnskabet for Det kgl. Palais i Kalleboderne 1820-40.

På Wedelsborg nævnes spisekammer omkring 1910-20. Her stod en stor kaffekværn, idet kaffen købtes i sække. Højrup, Ole: Herregårdsliv. Bd. I-VIII. Beretninger fra århundredeskiftet. 1982. Bd. VI. S. 34.
Skrevet af Kirsten Rykind-Eriksen, 2009