layoutelementlayoutelement
 

Slagteri og slagters

Slagteri og slagters: Sted, hvor slagtning foregår
Slagtning: Kød af slagtede dyr, slagtemad.

Slagtemåned = november Vingaard, Mats: ”Almanak oc Prognasticon”, 1581.
Det at slagte (dræbe, flå og parterre dyr og gøre det rede til anvendelse i husholdningen) Ordbog over det danske sprog: Matthias Moth (1647-1719), bd. S, s. 471.

Hvad der slagtes; slagtet kød; slagtemad


Ordbog over det danske sprog: Friderich Rostgaard (1671-1745): lexikon: haandskreven ordbog, bd. S, s.151c.
Det at slagte, slagtning, erhverv som slagter Ordbog over det danske sprog: Samlingen Danske Vers (udg. Af J. Wielandt 1725-26): bd. VI, s.161.
Wedelsborg omkring 1900: Der blev slagtet gris, kalv, lam. De blev parteret på avlsgården, og resten blev ordnet i køkkenet. Højrup, Ole: Herregårdsliv, bd. 6 Tjenestefolk, 1982 s. 34.
Det var almindeligt på herregårde, at slagtning indtil de industrielle slagterier overtog arbejdet, foregik i avlsgården. Den finere udskæring foregik i bryggerset eller det store køkken- oftest beliggende i hovedbygningens kælder. Højrup, Ole: Herregårdsliv, bd. 6 Tjenestefolk, 1982, nævnes af flere informanter
Generelt, at skifter, vurderingsforretninger og brandtaxationer ikke oplyser om særlige rum til slagtning for herregårdes vedkommende. Oplysning ved Kirsten Rykind-Eriksen, 2009.
Skrevet af Kirsten Rykind-Eriksen, 2009.