layoutelementlayoutelement
 

Røghus - røgkammer - røgskorsten

Hus eller kammer til røgning af madvarer.

Røgehus til konservering af madvarer o.lign.

Røgen breder sig i rummet og trækker bort gennem en lyre i taget.

Ordbog over det danske sprog: Moths ordbog 1647-1719, bd. R, s. 175.

Røgkammer . . ”et sted, oven pâ huset bygt ved skorstenen, hvor røgen slaer ind fra skorstenen, og røger madden uden altfor stôr hêde”.

Ordbog over det danske sprog, Moths ordbog 1647-1719, bd. R, s. 177.

På Brahetrolleborg havde de omkring 1900 en kasse til opbevaring af røget kød, 255 cm lang, inden i sad 40 kroge til at hænge kød og pølser på.

Højrup, Ole: Herregårdsliv. Bd. I-VIII. Beretninger fra århundredeskiftet. 1982. Bd. VI. S. 57ff.

Skrevet af Kirsten Rykind-Eriksen, 2009.