layoutelementlayoutelement
 

Malt og humlekølle, maltloft, maltkælder

En kølle (et muret rum) til tørring af malt og humle, der bruges ved ølbrygning.

Herlufholm havde i 1646 et maltloft, hvor der fandtes to kobbertrisser med reb og jernkroge, korntønde, tre kornskepper, en kornharpe o.lign.

Wad. G.L.: Herlufholms to ældste Inventarier 1611 og 1646, småtryk Næstved 1880.

Sæbygård havde i 1698 ”Kiøllen”, hvor der stod en jernkakkelovn. Køllen var placeret ved siden af den store murede bageovn i forbindelse med bryggerset i Sydfløjens vestende. Den forblev intakt indtil 1982.

Rykind-Eriksen, Kirsten: Sæbygård. Bygninger, interiører og godsdrift, Sæby Museum 1995. ’

I inventarier fra 1698 til 1858 nævnes køllen hver gang.

Antikvarisk-topografisk arkiv, Nationalmuseet: H.H. Engqvist opmåling 1954 af Sæbygård.

En kølle til tørring af malt.

Ordbog over det danske Sprog: Otto Kalker 1837-1926, bd. V, s. 697.

En kølle, hvorpå humlen tørres.

Ordbog over det danske Sprog: C. Molbech, Danske Ordbog 1. udg. I, 1833.

A & G. Lütken: Opfindelsernes bog 1877-83, bd. VIII, s. 425.

På Bidstrup Gods fandtes ”Kølle Huuset Synden for Gaarden”.

Hoff, Annette: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber, 2009, s. 298: Forpagtningskontrakt 1789, §18.

Maltloft: Loft eller stokværk, hvor malt tørres og opbevares.

Ordbog over det danske Sprog:

Otto Kalker (1837-1926), bd. V, s. 697

Dansk Ordbog, udg. af Videnskabernes Selskab, 1793-1905.

C. Molbech: Danske Ordbog, 1833.

Fra midten af 1800-tallet overgik maltningen til ølbryggerierne og industriel fabrikation.

Skrevet af Kirsten Rykind-Eriksen, 2009