layoutelementlayoutelement
 

Dueslag/Dueloft

Aflukke, der er indrettet som bolig for duer. Det kan for eksempel have form af hus på en stage. Duer har indgået i menuen på slotte, herregårde og palæer, og de blev opdrættet med dette for øje.

 

”Gav Høgen Duejagt i luften og paa Tag. Og vised aaben Vej til hvert et Dueslag”.
Ludvig Holberg: Metamorphosis 1726.

Ordbog over det danske Sprog. 1996.

”Duerne levede både i skovene og på herregårdene, hvor de enen boede i egentlige dueslag eller blot havde til huse i højtbeliggende rum i lader, stalde eller tårne” (om perioden 1780-1807).

Oplysningen stammer fra et regnskab fra 1795.

Bodil Møller Knudsen:
Maden ved taffelbord, kammerbord og køkkenbord. 2006, s. 161 ff.
Gisselfeld, 1890’erne. Annie Christensen:
500 år i en dansk have, 2004, s. 147 ff.
Skrevet af: Britta Andersen 2009