layoutelementlayoutelement
 

Grønsags- og frugtavl i godshaver, borgerhaver, husmandshaver og hos gartnere og handelsgartnere i og omkring Horsens mellem ca.1750 og ca.1920.

 

Byarkivet undersøger i disse år dette omfangsrige emne.
Først og fremmest drejer undersøgelsen sig om at skabe et overblik over navne på de mange gartnere, som arbejdede i byen og den nærmeste omegn samt finde ud af, hvad de producerede.

Ordet gartner bruges om flere forskellige hverv, og det er på selve titlen ikke muligt at se, om vedkommende gartner driver selvstændig virksomhed eller er i et ansættelsesforhold, ligesom det heller ikke er muligt at se, om vedkommende lever af at producere eller at distribuere gartnervarer. I vore dage benyttes navnet da også ligeså ofte om en person, der har en forretning med frugt og grønt som om en person, der avler frugt og grønt.
Desuden er det ikke af titlen muligt at se, om gartneren avler eller sælger blomster eller frugt og grønt eller om gartneren driver en planteskole.
I 1841 omtaler Horsens vejviser for første gang en handelsgartner. I dette tilfælde dækker titlen over en gartner, som havde et plantegartneri med stueplanter inde i Horsens. Da titlen næste gang optræder, dækker den over en gartner, som drev en meget stor planteskole på byens markjorde med frugttræer- og buske. Så heller ikke dette udtryk dækker noget fuldstændig fast (undtagen naturligvis at virksomheden er indrettet direkte på handel med et marked).

Etablering af en navneliste over alle de, som kaldes gartnere eller driver virksomhed, der er forbundet med gartnerfaget, er forsøgt i de følgende oversigter. Oplysningerne dækker købstaden Horsens og er hentet fra de mest almindeligt tilgængelige kilder: brandforsikringsprotokoller, folketællinger og vejvisere.

I vejviserne angives som regel kun bopæl for en person/familieforsørger, og der behøver ikke at være noget sammenfald mellem, hvor gartnerne bor og hvor de arbejder. I de tilfælde, hvor der findes realregistre i vejviserne er oplysningerne taget herfra og vi må da regne med, at gartnerierne eller udsalgssteder ligger på den i registret angivne adresse.
Hvad angår de fleste af de gartnere, som optræder i de ældste vejvisere, er der dog formodentligt et sammenfald mellem bolig og erhverv, hvilket beliggenheden i byens udkant eller på en meget stor købstadsgrund taler for. Her var der muligheder for at dyrke noget jord og samtidig sælge sine varer fra stedet, hvor man også kunne have bopæl.

 


 

Gartnere i Horsens


Her følger en liste over gartnere i Horsens by baseret på navnene i folketællingerne fra 1769, 1787 og 1801, i brandtaksationerne 1761, 1771, 1781 og 1791 samt i vejviserne fra 1832 og til 1917.

Forkortelser på gadenavne er opløst og udskrevet og alle, der har relation til gartnerarbejdet for så vidt det afspejler sig i deres stillingsbetegnelse, er medtaget.
Brandtaksationernes og folketællingernes adresser i tiden før 1791 er det ikke umiddelbart muligt at identificere med en moderne adresse, og det er ikke forsøgt.
I de ældste vejvisere og i brandtaksationer og folketællinger fra tiden efter 1791 anvendes en anden nummerering af husene end i vore dage, men det er som regel muligt at finde frem til den moderne adresse, og derfor er det moderne husnummer tilføjet efter det gamle.
Hvis den adresse, som opgives i de gamle vejvisere, siden da har skiftet navn, angives det også. I flere tilfælde er der usikkerhed om den præcise beliggenhed, og i de tilfælde er der ikke angivet en moderne adresse.
Efter 1890 er oplysningerne taget fra realregistrene amt fra personregistrene i vejviserne. Derfor er der ikke anført titel efter hvert efternavn. Når der efter et navn er tilføjet et P, markerer det at navnet udelukkende optræder i personregistret.


Gartnere i brandtaksationen 1761

Gudmund Bergreen, Gartner, Ved Aaen, nummer 81,
Jørgen Marchhoff, Plantør, Borgergade, nordre Side, nummer 27,
Christopher Wortsens, Plantørs kone, Borgergade, nordre Side, nummer 42.


Gartnere i folketællingen 1769

Andersen, Olle, Gartner, Hospitalsgade 186 (formodentlig på den sydligste del af den østre side af gaden),
Planteurs, Anne Cathrine, Borgergade 237,
Wandrup, Niels, Gartner, Borgergade 249.


Gartnere i brandtaksationen 1771

Andersen, Ole, Podemester, Hospitalsgades østre side nummer 184,
Wandrup, Niels, Borgergades nordre Side 260 (han nævnes i 1769 som gartner, men har ingen gartnertitel her i 1771, hvilket kan være en forglemmelse),
Christopher Plantørs enke, Borgergades nordre Side 271.


Gartnere i brandtaksationen 1781

Andersen, Ole, Gartner, Hospitalsgades østre side nummer 187,
Wandrup, Niels, Borgergades nordre side 265 (se bemærkning ovenfor).


Gartnere i folketællingen 1787

Berggren, Gudmund, ved Aaen 14,
Hansen, Rasmus, ansat Gartner, Søndergades Søndre Side 47.


Gartnere i brandtaksationen 1791

Hamand, (C.V.) Gartner, Borgergade 451/17 (fra andre kilder oplyses at han også bor i Horsens 1794 og 1796).


Gartnere i Folketællingen 1801

Her optræder ingen. Men bag betegnelsen avlsbruger og gårdskarl kan der gemme sig en gartner. Heller ikke i de to husholdninger, hvor vi ved, der findes velholdte haver, nemlig hos familien Gersdorff-Lichtenberg på Søndergade 19 og ved det såkaldte russiske hof på Torvet optræder en gartner i denne folketælling.
Gartner Hartvig nævnes i 1803 på en regning til det russiske hof. Andre unavngivne gartnere omtales i samme forbindelse i løbet af de 27 år mellem 1780-1807, hvor hoffet eksisterede.


Gartnere i vejviseren 1832

Brædstrup, J.A., Gartner, Grønnegade 275/28-30,
Emborg, R., Gartner, Badstuegade 183/Badstuestræde 10
Fischer, Claus, førhen Væver, nu Gartner, Grønnegade 273/Mælketorvet 6,
Jensen, Gartner-Enke, Borgergade 466/41,
Petersen, K.J.P., Gartner, Hestedam 61/Hestedamsgade 1.


Gartnere i vejviseren 1833

Brædstrup, J.A., Gartner, Grønnegade 275/28-30
Emborg, R.P., Gartner, Badstuegyde 183, Badstuestræde 10,
Fischer, forhen Væver, Gartner, Borgergade 466/41,
Jensen, Gartner Enke, Kattesund 418/33,
Petersen, K.J.P., Gartner, Hestedam 61/Hestedamgade 1,
Tønning, P., Gartner, Nørregade 251/42.


Gartnere i vejviseren 1841

Brædstrups enke, J.A. Grønnegade 505/15,
Emborg, R.P., Gartner, Borgergade 3/18-20,
Fløystrup, C.G., Handelsgartner (det er første gang navnet forekommer i vejviseren), Kattesund 512/24,
Jensen, Hendrik, Gartner, Grønnegade 180 (et sådant nummer findes ikke i 1841, så her er en fejl i vejviseren),
Jensen, Peter, Gartner, Kattesund 427/12,
Petersen, K.J.P., Handelsgartner, Nørregade i Krogen 299/Mælketorvet 3.


Gartnere i vejviseren 1850

Brædstrup, Gartnerenke, Grønnegade 277/24,
Emberg (fejltryk for Emborg ?) R.P. forhenværende Gartner, Borgergade 3/18-20,
Fløistrup, C.G., Handelsgartner, udenfor Kattesundsport i Haugen 514,
Helstrup, M.R., Gartner, Grønnegade 291/9,
Petersen, K.J.P., Handelsgartner, Mælkekrogen i Haugen bag Grønnegade 517/Rædersgade 3,
Porst, Mariane, Gartnerenke, Aagade 185/ca. Aaboulevarden 100-102,
Sevel, J. Chr., Gartner, Allegaden (nummer ej angivet),
Sommer, Gartner paa Stjernholm ved Horsens,
Thomsen, Hans, Gartner, Smedegade 352/30.


Gartnere i vejviseren 1854

Andersen, P., Gartner, Kildegade 357/1,
Breinholm, Gartner, Nørregade 232b/56,
Bræstrup, Gartner-Enke, Hestedam 63/Hestedamsgade 5,
Fløystrup, C.G., Handelsgartner, Torvet 433/22,
Hansen, J., Gartner, Hestedamsalleen 530/Allégade 51,
Helstrup, M.R., Gartner, Grønnegade 291/9,
Jensen, Gartner-Enke, Kirkegyde 171/Aaboulevarden 99,
Petersen, K.J.P., Handelsgartner, Mælketorvskrogen i Haugen bag Grønnegade 517/Rædersgade 3,
Sevel, J. Chr., Gartner, Hestedamsalleen 564/Allégade 3,
Sommer, B.C., Gartner, Kattesund 409/17,
Stoustrup, Chr., Gartner, Kattesund 408/15,
Thomsen, H., Gartner, Hestedamsalleen 548/Allégade 59.


Gartnere i vejviseren 1858

Andersen, P., Gartner, Carolinelund-Veien 697/Amaliegade 27,
Benzen, H., Vævemester, Nørregade 253/36 (har udsalg fra Gartner Bøghs Have),
Brædstrup, Gartner-Enke, Hestedam 63/ Hestedamsgade 5,
Bøgh, G.J., Handelsgartner, Sundveien 639, (nyt nummer ses ej).
Christensen, Gartner, udenfor Kattesund 510/Amaliegade 1,
Hansen, J., Hestedams Alleen 541/Allégade 73,
Helstrup, M.R., Gartner Grønnegade 291/9,
Jensen, Gartner-Enke, Kirkegyde 171/Aaboulevarden 99,
Mortensen, A., Gartner, St. Nicolai ved Spedalsø 561/nyt nr. ses ej,
Petersen, K.J.P., Handelsgartner, i Haven bag Grønnegade 517/Rædersgade 3,
Sevel, J. Chr., Gartner, Hestedamsalleen 564/Allégade 3,
Thomsen, H., Gartner, Grønland 570/Grønlandsgade 78. (Åboulevarden 100-108)


Gartnere i vejviseren 1866

Bøgh, G.J., Handelsgartner, Sundveien 639,
Christensen, N., Handelsgartner, Amaliegade 510/1,
Diderich, Frøken, Udsalg af Gartner Bøghs Produkter, Torvet 436/16,
Hansen, J., Gartner, Nattevagt v. Straffeanstalten, Stephansgade 552 A/7,
Helstrup, M.R., Handelsgartner, Grønnegade 291/9,
Lassen, H., Gartner og Graver, Kattesund 418 B/(sammen med A kaldes det 33),
Petersen, P., Handelsgartner, Rædersgade 517/3,
Sevel, J. Chr., Handelsgartner, Allegade 564/3,
Sørensen, N. Chr., Tømmersvend, Gartner, Havnealleen 686/Havneallé 4,
Ulkjer, M., Gartner, Ny=Smedegade 331/Smedegade 69.


Gartnere i vejviseren 1872

Breinsholm, Enke efter Gartner, Aagade 191,/37 (dele af nuværende Åboulevarden 71)
Bøgh, G.J. handelsgartner, Sundveien 639(se ovenfor), Udsalg Nørregade 391/37-39,
Christensen, Niels, Gartner, Amaliegade 504 (nyt nummer ses ej)
Clausen, Andreas, Gartner, Hestedamsgade 471/28-30,
Diderich, Frøken, udsalg af gartner Bøghs produktion, Nørregade 390/35
Halager, Gartner, Farvergade 748/5,
Hansen, Jens, Gartner, Allégade 541/73,
Helstrup, Handelsgartner, Grønnegade 291/9,
Hamel, Gartner, Torvet 433/22, formodentlig er her tale om gartner Hämell, se den næste vejviser),
Jensen, Rasmus, Gartner, Alleegade 590/Allégade 16,
Lassen, H. Gartner og Graver ved Kirkegardene, Kattesund 418 A/samt B og C nuværende nummer 33,
Michelsen, M. Gartner, Møllegade 594/38,
Pedersen, Peter, Gartner, Rædersgade 517/3,
Sevel, J. Chr. Handelsgartner, Alleegade 629/47,
Staunstrup, enke efter Gartner, Kattesund 408/15,
Sørensen, Niels, Gartner, Alleegade 629/47,
Thomsen, H. Gartner, Alleegade 570/76-78, ( numrene findes ikke i vejviseren 1878 og 1880).
Thomsen, Jens, Gartner, Sønderbrogade 627/26,
Thomsen, Anton, Gartner, Vestergade 737/45,
Wilster, Gartner, Smedegade 349/36.


Gartnere i vejviseren 1878

Bøgh, G.J. Handelsgartner, Sundvejen,
Carstensen, G.H. Gartnerelev, Sundvejen 639,
Christensen, N. Gartner, Kildegade 43/5
Clausen, A. P., Handelsgartner, Hestedamsgade 142/28,
Diederich, W. Frøken, udsalg fra Gartner Bøgh, Nørregade 411/44,
Hallager, N. Gartner, Farvergade 91/5,
Hansen, J. Gartner, Smedegade 24/58, (se også Møllegade 31),
Hansen L.C. Gartner, Smedegade 9/90
Helstrup, M. R. Gartner, Grønnegade 319/9,
Hämell, Henr., Gartner, Nørregade 359/47,
Jensen, J.C. Gartner, Spedalsø 792/3,
Köster, F., Gartnerelev, Sundvejen 639,
Lassen, H., Gartner, Opsynsmand. paa Kirkegaarden, Kattesund 378/33,
Lund, Chr. Gartner, Hulvejen 888/15,
Mikkelsen, Chr. Gartner, Smedegade 41/24,
Petersen, P. Gartner, Rædersgade 140/3,
Rasmussen, H. C., Gartner, Nørregade 418/32,
Sevel, M.P. Jensen, Gartner, Alleegade 187/3,

Sevel-Jensen med familie
Sommer, E.efter Gartner, Fugholm 637 (205 til 210)/10-14,
Sørensen, N.C. Gartner, Havnealleen 832/Havneallé 4,
Sørensen, N.P. Gartner, Smedegade 110 g/73,
Thomsen, Anton, Gartner, Thonbogade 471/7,
Wilster, P. Gartner, Smedegade 35/36.


Gartnere i vejviseren 1880

Behrens, J, Gartnerelev, Sundvejen,
Bøgh, G.J. Handelsgartner, Sundvejen, Udsalg Mælketorvet 1,
Christensen, N. Gartner, Frederiksgade 13,
Clausen, A.P. Handelsgartner, Hestedamsgd. 28,
Hallager, N. Gartner, Farvergade 5,
Hammerich, Gartnerelev, Sundvejen,
Hansen, L.C. Gartner, Smedegade 92,
Helstrup, M.R. Gartner, Grønnegade 9,
Hämell, Henr. Gartner, Amaliegade 27,
Johansen, J.C. gartner, Frederiksgade 33,
Lassen, H. Gartner, Kattesund 33
Lund, Chr. Gartner, Hulvejen 15,
Petersen, P. Gartner, Rædersgade 3,
Schramm, R. Gartner, Vestergade 20,
Sevel, M.P. Jensen, Gartner, Alleegade 3,
Sommer, Enke efter Gartner, Kattesund 33,
Sørensen, N.C. Gartner, Havnealleen 4,
Sørensen, N. P., Gartner, Smedegade 73,
Thomsen, Anton, Gartner, Thonbogade 7.


Gartnere i vejviseren 1887

Andersen, N., Gartner, Strandgade 32,
Bøgh, M.F.G., Gartner, Sundvejen,
Bøgh, S.C., Gartner, Sundvejen,
Bøgh, S.J.V., Gartner, Sundvejen,
Bøgh, G.J. Handelsgartner, Sundvejen,
Christensen, L. Frugthandler, Torvet 12,
Christensen, N., Gartner, Havnealleen 1,
Clausen, A.P. Handelsgartner, Amaliegade 1,
Franck, Frode, Gartner, Amaliegade 16 B,
Glud, A.M. Forfærdiger Ligkranse, Allegade 39,
Grop, Johs., Gartner, Østergade 10,
Hallager, N., Gartner, Farvergade 5,
Hämel, H., Gartner, Kattesund 15,
Hansen, L., Gartner, Nørretorv 21,
Hansen, L.C., Gartner, Smedegade 92,
Jacobsen, J., Gartner, Hestedamsgade 6,
Jensen, J., Gartner, Rædersgade 7,
Johansen, J.E., Gartner, Frederiksgade 33,
Lassen, H., Gartner, Kattesund 23,
Lauritzen, S., Handelsgartner, Havnealleen 8,
Mickael, R., Gartner, Amaliegade 1,
Nielsen, N., Gartner, Nørregade 36,
Petersen, P., Gartner, Rædersgade 7,
Petersen, S.P. Gartner, Kippervig 6,
Petersen, M. Grønthandlerske, Kattesund 21,
Schramm, R. Gartner, Vestergade 68,
Sevel, M.P. Jensen, Gartner, Allegade 3,
Sundby(s enke ?), L. Seest, Gartner, Allegade 37
Sørensen, N.P., Gartner, Smedegade 73,
Sørensen, J., Grønthandler, Grønland 20,
Sørensen, N. C., Grønthandler, Havnealleen 4,
Thomsen, A. Gartner, Thonbogade 7,
Vinterskov, C.P. Gartner, Kildegade 4,
Wulff, A. Laursen-, Gartner, Smedegade 2.

 

Gartnere og grønthandlere i vejviseren 1890

Andersen, N. Sønderbrogade 2 (P),
Bøgh, G.J., Sundvejen 135 (privatbolig), Udsalg Mælketorvet 1,
Bøgh, S.C. Sundvejen 135,
Christensen, J.K., Vestergade 26,
Christoffersen, A., Raadhusgade 6 (P),
Clausen, A. P., Amaliegade 1,
Frank, Frode, Amaliegade 16 B,
Hallager, N. Farvergade 5 (P),
Hansen, L., Nørretorv 21 (P),
Hansen, L.C., Smedegade 90-92,
Hansen, R. Borgergade 30 (P),
Hämel, H., Frederiksgade 11 (P),
Jacobsen, J, Spedalsø 11 (P),
Jensen, J., Rædersgade 7,
Johansen, P., Smedegade 1 (P),
Justesen, Chr. Vestergade 30 (P),
Jørgensen, P., Frederiksgade 80 (P),
Lassen, H., Kattesund 20 (P),
Lauritsen, S. Havnealleen 20,
Laursen-Wulff, A. Nørregade 2/privat Nørregade 2,
Mikkelsen, J, Frederiksgade 53 (P),
Møller, H.C. Mælketorvet1 (P),
Møller, J, Vestergade 35 (P),
Nielsen, N. Nørregade 56 (P),
Nilesen (fejl for Nielsen ?), N. Nørregade 26,
Petersen, P., Rædersgade 7,
Petersen, S.P., Nørregade 39,
Schram, R. Vestergade 46,
Sevel, M.P.J. Allegade 3,
Strøberg, C.P. Havnealleen 21 (P),
Sundbys Enke, L.Seest, Allegade 37,
Sørensen, J. Grønland 20 (P),
Sørensen, N.P. Smedegade 73, (får en søn, Niels Carl, som også bliver gartner)
Thomsen, U., Thonbogade 7 (P),
Torbensen, H.C., Jessensgade 5 /3-5,
Vinterskov, C.P. Kildegade 4 (P).


Gartnere i vejviseren 1897

Andersen, H.A. Borgergade 19,
Andersen, A. Stefansgade 21,
Andersen, N. Sønderbrogade 18,
Anthonisen, A. Krystalgade 11,
Block, M. Vestergade 42,
Bøgh, G.J. Sundvej,(matr.nr.775m)
Bøgh, G.J. Udsalg, Mælketorvet 1,
Christensen, L. Torvet 12 (P),
Christensen, E.J. Grønland 44 (P),
Christensen, M. Sundvej (matr.nr.775n) (P),
Clausen, A.P. Amaliegade 1,

Clausen
Fledelius, F. Nørregade 52 (P),
Hansen, A. Sundvej (P),
Hansen, N.A. Aagade 49,
Hansen, R. Borgergade 15,
Hansen, R.P. Frederiksgade 29B,
Hansen, L. Chr. Smedegade 92,
Henckel, J.C. Havnen 3,
Jacobsen, J. Spedalsø 44,
Jensen, J. Rædersgade 7,
Jensen, N. (forhv.), Kattesund 18 (P),
Jensen-Sevel, M.P. Allegade 3,
Johansen, P. Grønnegade 18 (P),
Kaufmann, K.A. Stefansgade 12A,
Kristensen, J.K. Vestergade 75,
Larsen, J.P. Allegade 73 (P),
Lassen, H. Kattesund 20,
Lauritzen, L.(er også opført med fornavnet S:) Havnealle 3,


Laursen-Wulff, A. Nørregade 2 og 3(P),
Mortensen, M.A. Smedegade 49,
Mortensen, P. Smedegade 20,
Nielsen, N.P. Frederiksberggade 24,
Nielsen, N. Nørregade 36,
Petersen, M. Kattesund 21 (P),
Petersen, S.P. Nørregade 39,
Petersen, P. Rædersgade 7
Petersen, P.T. Rædersgade 7 (P),
Schramm, C.H.R. Vestergade 46,
Strøberg, C.P. Strandgade 30,
Sørensen, J. Grønland 20 (P),
Sørensen, S.C. Smedegade 73,
Torbensen, H. Chr. Grønnegade 11,
Vinterhave, C.P. Nørregade 41.Gartnere i vejviseren 1900/1901

Andersen, H.A. Borgergade 19,
Andersen, A. Havnen 27,
Andersen, H.H. Vestergade 21 (P)
Andersen N. Allegade 29 (P),
Andersen, N. Sønderbrogade 10
Anthonisen, A. Krystalgade 11/Sundvejen 77 (P),
Bloch, M. Vestergade 42,
Bøgh, G.J. Sundvejen,

Bøgh 1900
Bøgh, Sophus, Mælketorvet,
Christoffersen, N. Ny Havnegade 22 (P),
Deuleran, B. Smedegade 56,
Franck, F.R.A. Grønland 68 (P),
Hansen, N.A. Aagade 49,
Hansen, R.P. Frederiksgade 29b,
Hansen, L.(står også som I.) Chr. Smedegade 92,
Hansen, R. Borgergade 11 (P),
Henckel, J. Chr. Strandgade 6,
Jacobsen, J. Spedalsø 44 (P)
Jensen, G. Borgergade 19 (P),
Jensen, H.H. Nørrebrogade 86 c (P),
Jensen J. Rædersgade 7,

Jensen 1900
Jensen, L. Smedegade 24 (P),
Jensen-Sevel, M.P.J. Allégade 3,
Johansen, P. Grønnegade 18 (P)
Kristensen, J.K. Vestergade 75,
Larsen, C. Kattesund 20 (P),
Lassen, H. Kattesund 20,(samme, som ovenfor?),
Lauritzen, S. Borgergade 28,

Lauritzen Wulff, A. Nørregade 2,

laursenWulff1900
Laurent de, Fr. Nørregade 20 og Straffeanstalten (P),
Mortensen, A. Kattesund 27 (P),
Mortensen, M.A. Strandgade 30 (P),
Nielsen, A.P. også angivet som N.P.) Frederiksgade 24,
Nielsen, N. Nørregade 36 og Kattesund 23 (P),
Petersen, S.P. Nørregade 39,
Petersen, P. Rædersgade 7,
Petersen P.T. Rædersgade 7 (P),
Petersen, Chr. Nørregade 46,
Riis, J.C. Spedalsø 52 (P)
,

Riis1900
Schramm, C.H.R. Vestergade 44,
Sonnenborg, P. Hestedamsgade 19,
Sørensen, J. Grønland 20 (P),
Sørensen, R. Houmannsgade 34 (P),
Sørensen, S.C. Smedegade 73,
Torbensen, H. Chr. Thonbogade 20,
Thomsen, A.P. Amaliegade 1,
Trautmann, Allegade 67 (P),
Vinterschou, (staves andre steder Winterskov og Vintenskov) C.P. Nørregade 41.
Wulff, N.L. Nørregade 3 (P).

 

Gartnere, grønthandlere og blomsterhandlere i Vejviseren 1903-1904

Andersen, A. Sortealle 1-3,
Anthonisen, A. Sundvej 24,
Bloch, A. Vestergade 42,
Christensen, A. Slotsgade 30 (P),
Christensen, C. Smedegade 35,
Christensen, L. Slotsgade 30,
Christensen, L. Fugholm 4 (P),
Christiansen, St. Smedegade 45 (P),
Christoffersen, N. Ny Havnegade 22 (P),
Deleuran, B. Hestedamsgade 16,
Eriksen, C. Smedegade 50 (P),
Feldt, S. Nørrebrogade 18 (P),
Geer, J. Strandgade 10 (P),
Hansen, N.A. Aagade 49/Aaboulevarden 83,
Hansen, L.C. Smedegade 92,
Hansen, R. Borgergade 15,
Hansen, J. Smedegade 60,
Henckel, J.C. Strandgade 10 (P),
Henriksen, Frode Vestergade 87,
Jacobsen, S. Søndergade 47,
Jensen, Chr. Mælketorvet 1,

  Chr. Jensens forretninggartner Chr. Jensen
Jensen-Sevel, Allégade 3,
Jensen, O. Borgergade 19,
Jensen, J. Nørregade 20,
Johansen, M. Frederiksgade 29a (P),
Johansen, P. Grønnegade 18 (P),
Jørgensen, Chr. Gersdorffsgade 3 (P),
Lauritsen, S. Borgergade 28,
Laursen Wulff, A. Nørregade 2,
Laursen Wulff, A. Smedegade 29 (P),
Laurent, Fr. de, Sundvej 26,
Mikkelsen, M. Amaliegade 2 (P),
Mortensen, M. Ny Havnegade 1a (P),
Mortensen, A. Stefansgade 12b (P),
Mortensen, J. Havneallé 27 (P),
Nielsen, N. P. Frederiksberggade 24 (P),
Nielsen, N. Kattesund 23 (P),
Nielsen, Chr. Gersdorffsgade 19 (P),
Nielsen, P. Ll. Nygade 2 (P),
Nielsen, M. Torvet 22 (P),
Petersen, B.K. Emil Bojsensgade 21 (P),
Petersen, C. Nørregade 46, (P),
Petersen, M. Fredensgade 6 (P),
Petersen, P. Rædersgade 7 (P),
Petersen, S.P. Nørregade 39,
Petersen, Chr. Nørregade 46,
Ploug, R.H. Nørrestrandsgade 22 (P),
Rasmussen, K. Sundvej 26 (P),
Rasmussen, K. Borgergade 25 (P),
Riis, J.C. Spedalsø,
Riis, J.S. Spedalsø 52, (P),
Schram, C.H.R. Vestergade 72,
Sevel Jensen, Allégade 1 (P),
Sonnenborg, P. Hestedamsgade 19,
Stroberg, C. Strandgade 30 (P),
Sørensen, J, Grønland 20 (P),
Sørensen, K. Spedalsø 44 (P),
Sørensen, R. Houmannsgade 34 (P),
Sørensen, S.C. Smedegade 73,
Sørensen, St. Smedegade 10 (P),
Sørensen, S. Smedegade 67 (P),
Terkelsen, P. Carolinelundsgade 13 (P),
Torbensen, H.C. Thonbogade 20,
Thomsen, P. Graven 16,
Thomsen, P. Fredensgade 8 (P),
Trautmann, C. Stefansgade 12a (P),
Voldsgaard, N.P. Nørretorv 23 (P),
Wang-Eriksen, N. Rædersgade 7,
Winterschou, C.P. Fredensgade 7.
Winterskow, C.P. Fredensgade 8 (P),

Gartnere, grønthandlere og blomsterhandlere i vejviseren 1905-1906

Andersen, Vith, P. J. Strandgade 22 (P),
Anthonisen, A. Sundvej 24,
Bloch, A. Vestergade 42,
Carlsen, F. Amaliegade 39,
Christoffersen, N. Ny Havnegade 22 (P),
Christensen, A. Slotsgade 30,
Christensen, L. Borgergade 45,
Christensen, L. Fugholm 4 (P),
Christensen, A.M. Fredensgade 6,
Deleuran, B. Hestedam(sgade) 16,
Feldt, S. Møllegade 31 (P),
Franck, Frode, Grønland 68 (P),
Geer, J. Frederiksgade 30 (P),
Hansen, Chr. Smedegade 7,
Hansen, J. Smedegade 60,
Hansen, L.C. Grønnegade 24,
Hansen, N.A. Aagade 57,
Hansen, R. Borgergade 15,
Henriksen, Frode Vestergade 87,
Jacobsen, S. Søndergade 47,
Jensen, Aage, ”Bøgelund”, Sundvej,
Jensen, Chr. Mælketorvet 1,
Jensen, J. Nørregade 20,
Jensen, O. Borgergade 19,
Jensen-Sevel, Allégade 3,
Lauritsen, L. ”Pomona” Fjordsgade (P),
Lauritsen, S. Borgergade 28,
Laurent, Fr. de Sundvej 26,
Laursen, N. Spedalsø 24 (P),
Laursen-Wulff, A. Mælketorvet 3,
Mikkelsen, M. Amaliegade 2 (P),
Mortensen, A. Frederiksgade 48b (P),
Møballe, S.R. Havneallé 4,
Nielsen, N. P. Frederiksberggade 24 (P),
Nielsen, N. Kattesund 23 (P),
Nielsen M. Fugholm 21 (P),
Nielsen, Chr. Gersdorffsgade 19 (P),
Nielsen, P. Ll. Nygade 2 (P),
Nielsen, B. K. Emil Bojsensgade 21 (P),
Petersen, Chr. Nørregade 46,
Petersen, E. Grønnegade 18 (P),
Petersen, P. Rædersgade 7 (P),
Petersen, J.P. Smedegade 78,
Petersen, P.M. ”Dorthealy”, Sundvej,
Petersen, S.P. Nørregade 39,
Ploug, R. Hansen Kildegade 22,
Rasmussen, C. ”Pomona”, Fjordsgade (P),
Rasmussen, C. Sundvejen,
Rasmussen, C.K. Gersdorffsgade 13 (P),
Riis, J.S. Spedalsø,
Riis, J.S. Spedalsø 54 (P),
Schram, C.H.R. Vestergade 72,
Schramm, G.H.R. Vestergade 72 (P),
Sejersdahl, P. Vestergade 48 (P),
Sevel, E. Allégade 1 (P),
Sonnenborg, P. Hestedam(sgade) 19
Storm, V. Torvet 20,
Storm, W. Gavlgade 2 (P),
Strøberg, C. Strandgade 30 (P),
Sørensen, C. Smedegade 73,
Sørensen, N.C. Smedegade 73 (P),
Sørensen, S. Smedegade 86 (P),
Sørensen, K. Spedalsø 52 (P),
Sørensen, J. Grønland 20 (P),
Sørensen, R. Houmannsgade 34 (P),
Therkelsen, P. Fredensgade 5 (P),
Thomsen,K. Smedegade 18,
Thomsen, P. Graven 16,
Torbensen, H.C. Thonbogade 20,
Trautmann, C. Stefansgade 12a (P),
Wang Eriksen, N. Rædersgade 7,
Winterschou, C.P. Fredensgade 8.
Voldsgaard, N.P. Nørretorv 5 (P),


Gartnere, grønthandlere og blomsterhandlere i Vejviseren 1909-1910

Andersen, N. Allégade 59 (P),
Andersen, With, J.P. Madevej 15 (P),
Anthonisen, A. Sundvej 24,
Bonsdorff, A.C. Vestergade 36 (P),
Christensen, A. Slotsgade 30,
Christensen, L. Borgergade 45,
Christensen, L. Fugholm 4 (P),
Christensen, Chr. Vestergade 21 (P),
Christoffersen, J. Nørregade 45 (P),
Deleuran, B. Hestedam 16,
Dyrborg Hansen, Vestergade 87,
Feldt, S. Møllegade 31 (P),
Fledelius, F. Nørregade 52 (P),
Franck, Frode, Aaboulevarden 92 (P),
Hansen, Joh. Kattesund 9 (P),
Hansen, N.A. Aaboulevard 89,
Hansen, M, Houmannsgade 37 (P),
Hansen, R. Borgergade 15,
Hansen, L.C. Grønnegade 24,
Hansen, Chr. Hestedamsgade 19,
Henriksen, Frode ”Viola” Jessensgade 9,
Hjort, H. Stjernholm B (P),
Jensen, A.C. Mælketorvet 1 (P),
Jensen, Chr. Mælketorvet 1,
Jensen, Emil, Nørrestrandsgade 22 (P),
Jensen, J. Nørregade 20,
Jensen, L. Gersdorffsgade 19 (P),
Jensen, M. E. Nørregade 20 (P),
Jensen, O. Sundvej 24 (P),
Jensen, S. H. Smedegade 14 (P),
Jensen-Sevel, Stefansgade 27,
Jacobsen, S. Søndergade 47,
Johansen, P. Mælketorvet 6 (P),
Jørgensen, R.P.T. Frederiksgade 29a (P),
Kjær, M. Graven 16,
Knudsen, R. Hestedamsgade 4 (P),
Lauritzen, S. Borgergade 3 og nummer 28, når han optræder som blomsterhandler,
Laursen-Wulff, A. Mælketorvet 3 og Nørregade 2,
Laurent, Fr. de, Sundvej 26,
Manniche, A. (J.S.Riis’ Efterfølger) Spedalsø 54,
Møballe, S.R. Amaliegade 5,
Nielsen, J. Strandgade 10 (P),
Nielsen, M. Smedegade 18,
Nielsen, N. Kattesund 23 (P),
Nielsen, P. Frederiksberggade 24 (P),
Nielsen, P. Nygade 29 (P),
Petersen, B.K. Emil Bojsensgade 21 (P),
Petersen, S.P. Nørregade 39,
Petersen, Chr. Nørregade 46,
Petersen, Chr. Fredensgade 6 (P),
Petersen, P. Rædersgade 7,
Petersen, J.P. Smedegade 78,
Petersen, P.M. ”Dorthealy”, Sundvej,
Ploug, R. Hansen, Nørregade 51 (P),
Rasmussen, K. Strandpromenaden, har planteskole Fjordsgade 49,
Sevel, Enghardt, Stefansgade 27 (P),
Storm, W. ”Flora”, Gavlgade 6,

Vejviser 1909/10 
Sørensen, R. Houmannsgade 34,
Sørensen, N.C. Smedegade 73,
Sørensen, I., Borgergade 19,
Sørensen, Jens, Aaboulevarden 44 (P),
Sørensen, Karl, Spedalsø,
Thomsen, P. Hulvejen,
Torbensen, H.C. Thonbogade 20,
Torbensen, H.B. Thonbogade 20 (P),
Trautmann, C.A. Nygade 4 (P),
Wang-Erichsen, N. Stefansgade 12,
Winterschou, C.P. Fredensgade 5,
Voldsgaard, N.P. Nørretorv 7.


Gartnere, grønthandlere og blomsterhandlere i vejviseren 1917

Andersen, P. Aaboulevarden 81 (P),
Andersen, N. Allégade 59 (P),
Anthonisen, A., Sundvej 24,
Brønstorff, C., Smedegade 18,
Bayer, C.E., Smedegade 51,
Christensen, T., Møllegade 29,
Christensen, A., Slotsgade 30,
Christensen, C., Vestergade 21,
Christensen, Chr. Vestergade 21 (P),
Christensen, J.H., Vestergade 75,
Christensen, J.K., Vestermark,
Christoffersen, J.,Sundvej 1,
Dyrborg, H., Vestergade 87,
Feldt, S. Nørregade 19 (P),
Franck, F. Aaboulevarden 92 (P),
Hansen, L. C. Kildegade 23 (P),
Hansen, N.A., Aaboulevarden 89,
Hansen R., Borgergade 15,
Hansen C., Hestedamsgade 19,
Iversen, C. Grønnegade 24 (P),
Jacobsen, E., Danasvej,
Jacobsen, S., Søndergade 47,
Jensen, A.C., Mælketorvet 1,
Jensen A., Villa Rødhætte, Sundvej,
Jensen, J., Kattesund 13,
Jensen, J. Kattesund 11 (P),
Jensen, J. Gersdorffsgade 9 (P),
Jensen, O. Strandgade 41 (P),
Jonassen, D.G., Stjernholmsgade 2,
Josefsen, J. Krystalgade 9 (P),
Kaiser, M., Houmannsgade 37,
Kjær, M., Graven 16,
Kjær, M. Smedegade 7 (P),
Kjær, R. Amaliegade 1 (P),
Knudsen, R., Hestedamsgade 4,
Laursen, M., Nørrebrogade 3,
Laursen, S. Slotsgade 38 (P),
Laursen-Wulff, A., Nørrgade2,
Laurent F. de, Sundvej 26,
Manniche, A., Spedalsø54,
Mikkelsen, M., Amaliegade 2,
Miller, P., Borgergade 3,
Miller, P. Torvet 20 (P),
Mortensen, J., Hestedamsgade 13,
Møballe, S. Kippervig 3 (P),
Nielsen, A. Aaboulevarden 73 (P),
Nielsen, N.J., Allègade 39,
Nielsen, N.P., Borgergade 45,
Nielsen, K., Borgergade 8,
Nielsen, G., Fabrikvej 29,
Nielsen, N., Jernbanegade 8,
Nielsen, N., Kattesund 23,
Nielsen V., Kattesund 4,
Nielsen, J. Strandgade 10,
Olesen, R. Fjordsgade 31 (P),
Paaskesen, J., Nørregade45,
Petersen, P.M., Danasvej 8,
Petersen, B.K., Emil-Bojsensgade 21,
Petersen, S.P., Nørregade 39,
Petersen, C. Nørregade 46,
Petersen, J.P., Torvet 16,
Ploug, R.H. Nørregade 51 (P),
Rasmussen, K., Fjordgade,
Rasmussen, T., Fredensgade 4,
Rasmussen, C. Fredensgade 10,
Rasmussen, O., Grønnegade 11,
Rasmussen, R. Sønderbrogade 17,
Rasmussen, S. Gersdorffsgade 8 (P),
Rasmussen, Brdr. Søndergade 21,
Schultz, J. Ny Havnegade 50 (P),
Sevel, E., Stefansgade 25,
Storch, R.P., Sønderbrogade 73,
Storm, Frue, Flora, Nørregade 53,
Storm, W. Bøghsgade (intet matr.nr.) (P),
Sørensen, J., Graven 3,
Sørensen, R., Houmannsgade 34,
Sørensen, A., Jessensgade 5,
Sørensen, N.C., Smedegade 73,
Sørensen, S., Smedegade 91,
Sørensen, C., Spedalsø 52,
Sørensen, E., Viola, Torvet 26,
Sørensen, H., Vestergade 36,
Therkelsen, S. Fredensgade 5 (P),
Thomsen, P., Smedegade 78,
Thomsen, C., Sønderbrogade 9,
Torbensen, H.B., Grønnegade 20,
Torbensen, H.C., Hestedamsgade 11,
Trautmann, C.A. Nygade 4 (P),
Vinther, E., Amaliegade 5,
Wintherskou, C.P., Sølvgade 1,
With, P. J. A., Madevej 15.

Bodil Møller Knudsen og Vibeke LercheIndholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk