layoutelementlayoutelement
 

Horsens Husholdningsforening

husholdningsforening

Horsensegnens Husholdningsforening.

Horsensegnens Husholdningsforening blev efter opfordring fra Horsens Landboforening stiftet den 20. maj 1938 og hele 2200 medlemmer indmeldte sig. Foreningens formål var: ”at virke for dygtiggørelse af Kvinder og Mænd til at udfylde deres Plads i Hjem og Samfund, at varetage Hjemmenes og de Unges Interesser og at støtte de lokale Kredse i deres Oplysningsarbejde.” Under Horsensegnens Husholdningsforening fungerede adskillige lokalforeninger, hvis formål bestod i at tage sig af arbejdet ude i kredsene samt opkræve medlemskontingent. Ved Foreningens 25 års jubilæum i 1963 var der 34 lokale husholdningsforeninger rundt om i sognene.

Husholdningsforeningens oplysningsarbejde blev bl.a. udført af ansatte konsulenter, der stod for oplysende foredrag og demonstrationer samt råd og vejledning i eksempelvis anvendelse af køleskab og frysebokse i slutningen af 1940erne. Derudover udbød foreningen kurser som ”Spis, drik og vær slank”, ”Kvinde plej dit sind” og ”Sandkage på fire minutter”. Husholdningsforeningen var især synlig ved byens årlige Dyrskue, hvor de i over 60 år stod for ”Madstedet”. Hovedkredsen Horsens Husholdningsforening lukkede i 1999, da de organisatorisk var blevet overflødige. De lokale foreninger organiserede sig i stedet under ”Familie og Samfund” (Oplysningerne stammer fra Arkivfond A-761, skrevet af Kathrine Pedersen, april 2008.)

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk