layoutelementlayoutelement
 

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Horsens

Ungdomsforeningens hjem

Ungdomsforeningens hus i Kildegade.

Fremskridtsklubben var den første socialdemokratiske ungdomsforening i Horsens. Den blev dannet i løbet af 1880’erne, men nedlagt igen i 1901. Herefter lå ideen stille indtil 1904, hvor Horsens Socialdemokratisk Ungdomsforening oprettedes og denne blev senere i 1905 en afdeling under hovedforbundet Socialistisk Ungdomsforbund. Hovedformålet for foreningen i Horsens var at virke til fordel for socialismens fremme blandt mænd og kvinder, samt at skaffe deres medlemmer større viden og kundskaber. Allerede i 1906 brød Horsens Socialdemokratiske Ungdomsforening med hovedforbundet og var med til at danne Socialdemokratisk Ungdomsforbund (SUF), der blev direkte tilknyttet Socialdemokratiet. Foreningen levede en turbulent tilværelse og blev skiftevis nedlagt og genoprettet. I 1927 etableredes Danmarks Socialdemokratisk Ungdom (DSU) i Horsens, og det er da også 1927 der regnes som foreningens egentlige stiftelsesår. Foreningen har bl.a. haft til huse i Kildegade 27 og Smedegade 24 hvorfra processioner, demonstrationer, studiekredse og fester blev arrangeret. Under Anden Verdenskrig blev foreningens lokaler beslaglagt af besættelsestropperne og foreningen måtte derfor rykke til et lille kælderlokale i Havneallé. Mange af de fremtrædende socialdemokratiske politikere i Horsens har startet som medlemmer af ungdomsforeningen, f.eks. tidligere borgmester Axel Sørensen og Jan Trøjborg, hvor sidstnævnte i en lang årrække var formand for DSU i Vejle Amt. DSU afdelingen i Horsens eksisterer stadig.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets Arkivfond A-445 og jubilæumshæftet; DSU -Horsens 60 år).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk