layoutelementlayoutelement
 

Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Horsens

fjernsyn

Reklame for Arena-fjernsyn.


Arbejdernes Radioklub for Horsens og omegn som foreningen hed i starten, blev stiftet i 1926, og var en afdeling under Arbejdernes Radioforbund. Foreningens hovedformål bestod i at varetage arbejdernes interesser i forhold til de sendte programmer, samt at sikre de mest optimale modtagerforhold. Foreningen blev en succes og de første ti år steg medlemstallet i Horsens fra 26 til 2600.

Senere da fjernsynet blev mere og mere udbredt i de danske hjem blev foreningens område udvidet til også at gælde for dette medie. Foreningen kom da til at hedde Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Horsens, i daglig tale ARF. I dag arbejder foreningen for at begrænse reklamefladerne, samt at sikre kvalitet og alsidighed i programmerne.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1986-006).

Skrevet af Anne Sofie Krogh.

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk