layoutelementlayoutelement
 

Arbejdernes Forsamlingsbygning, Kilden

Kilden

"Kilden"

Arbejdernes Forsamlingsbygning i Kildegade stod færdig i efteråret 1923. Initiativtagerne til byggeriet var arbejderbevægelsen der havde ansat arkitekt Viggo Norn til at opføre bygningen. Forud var gået en toårig periode, hvor samtlige medlemmer af fagforeningerne og Socialdemokratisk Forbund i Horsens hver havde indbetalt 20 kroner til projektet. I 1972 fik forsamlingsbygningen navn efter Kildegade og kom til at hedde Kilden, hvilket også er det navn vi kender den under i dag.

Forsamlingsbygningen blev brugt til flere formål indenfor arbejderbevægelsen, nemlig møder af forskellig art samt foredrag og fester. Samtidig havde de fleste fagforeninger kontorer i bygningen i de første år hvor Forsamlingsbygningen eksisterede. Med tiden blev det politiske trængt lidt i baggrunden og i dag fungerer Kilden som kulturhus hvor der afholdes koncerter, konferencer og bankospil.

(Oplysningerne stammer fra Byarkivets indkomstjournal 1979-012 og arkivfond A-243. Torkill Jensen: Bykooperationen i Horsens. 2005).

Skrevet af Anne Sofie Krogh