layoutelementlayoutelement
 

150-året for krigen i 1864

 

2014 er 150-året for krigen i 1864, også kaldet den 2. slesvigske krig. Krigen vil blive mindet i hele landet, den vil være i fokus på museer og arkiver, og DR laver et storstilet krigsdrama ved navn ”1864” – den hidtil dyreste danske TV-produktion.

Al den opmærksomhed er i sig selv ikke så underlig, for den 2. slesvigske krig er bestemt et interessant stykke Danmarkshistorie – ikke mindst fordi Danmark faktisk selv var skyld i krigen.

Ved Danmarks Rigsdags vedtagelse af Novemberforfatningen i 1863 brød man London-traktaten af 8. maj 1852. Novemberforfatningen blev forlangt tilbagekaldt, og da dette ikke skete, anvendte Det Tyske Forbund militær magt – denne militære intervention var helt berettiget på grund af det danske traktatbrud. Invasionsstyrken bestod af en koalition af preussiske og østrigske enheder.

Som bekendt gik det Danmark ilde, og den 2. slesvigske krig endte med at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til kongen af Preussen og kejseren af Østrig.

Horsens og omegn fik krigen ind på ganske tæt hold. Flere horsensianske familier mistede fædre og sønner til de blodige kampe i det sønderjyske, og Horsens by og opland var af flere omgange besat af både preussiske og østrigske soldater.

I en række kortere artikler kan du her på hjemmesiden blandt andet læse om besættelsen af Horsens, om nogle af de horsensianske krigsskæbner, om rytterfægtningen ved Torsted og lidt om, hvor man kan finde mere om Horsens og omegn under krigen i 1864.

 Preussisk soldat

Preussisk infanterist fotograferet i Horsens. Soldaten er udstyret med et Dreyse tændnålsgevær M/41 (en bagladeriffel), og på bordet ved siden af ligger en karakteristisk pikkelhjelm.