layoutelementlayoutelement
 

Arrangementer 2017

  August September Oktober November December

August

 

Byvandring: Udenfor byens porte

Tirsdag d. 15. august kl. 16.00

I vikingetiden og middelalderen foregik det urbane liv på et snævert område inden for byens porte. Men hvad skete der uden for? Der var forbud mod handel uden for den befæstede by, men ellers var der en del aktivitet. Dagens historiske vandring starter ved Vitus Berings Park og går via banegården til Bygholm Park, hvor vi går en runde inden turen går tilbage til udgangspunktet. Vi kommer undervejs ind på oplandets topografi, bymarkerne, ådalen, voldsteder og møller. Vi taler også om byens indfaldsveje, Skt. Jørgensgården og det lokale netværk af specialiserede pladser ude omkring byen i vikingetiden og den tidlige middelalder, hvor forskellige typer af håndværk var repræsenteret.

 • Rundviser/foredragsholder: Arkæolog Lars Pagh
 • Mødested: Ved indgangen til Vitus Berings Park, hjørnet af Andr. Flensborgs Gade/Kongensgade
 • Pris: 25 kr. + gebyr. Køb billet her.
 • Varighed: ca. 1 time


Byvandring: Uden for byens porte

Tirsdag d. 29. august kl. 16.00

Horsens bys fællesejede markjorder blev i begyndelsen af 1800-årene udstykkede og solgt til private. Nogle af de første, som slog sig ned her, var handelsgartnerne, hvis avl af kål og rodfrugter var nødvendige for husholdningerne i den voksende by. De første gartnere slog sig ned på den mest bynære del af markjorderne og det var også her, byen selv valgte at lægge sin nye kirkegård.

I løbet af rundvisningen skal vi se på hvad der skete på den markjord, som lå nærmest byen, dvs. områderne ved Mælketorvet, Rædersgade, Kildegade og Kattesunds afslutning ved Amaliegade.

 • Rundviser/foredragsholder: Bodil Møller Knudsen
 • Mødested: Teatertorvet, foran Horsens Ny Teater
 • Pris: 25 kr. + geby. Køb billet her.
 • Varighed: ca. 1 time.

 September

 

Torsdagstale: Om nordboernes koloni på Grønland

Torsdag d. 7. september kl. 16.00

Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned (juli og august undtaget) kl. 16 til en talerække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer.

 • Foredragsholder: Johan Sandvang Larsen
 • Mødested: Byarkivet, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens
 • Pris: 25 kr. (+gebyr) inkl. Kaffe/th. Køb billet her.
 • Varighed: Ca. 1 time

 

Byvandring: Udenfor byens porte

Tirsdag d. 12. september kl. 16.00

Da Horsens Straffeanstalt åbnede i 1853, lå den langt uden for byens porte og med meget langt til nærmeste nabo. Og da porten smækkede efter de første fanger, stod fængslet ansatte allerede klar til at byde dem velkommen. Også de havde flyttet adresse og boede nu på fængslets område. Efterhånden som personalet voksede, blev de spredt på flere adresser og især gaderne tæt på fængslet var populære; så kunne betjentene hurtigt komme på arbejde i tilfælde af fangeflugt eller tordenvejr. På en tur rundt i kvarteret kommer vi forbi nogle af de steder, hvor fængslets ansatte boede og vi hører nogle af de historier, der knytter sig hertil.

 • Rundviser/foredragsholder: Museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen
 • Mødested: Fussingsvej 8, foran den grønne port
 • Pris: 25 kr. + gebyr. Køb billet her.
 • Varighed: Ca. 1 time


 

Byvandring: Udenfor byens porte

Tirsdag d. 26. september kl. 16.00

I anden halvdel af 1800-tallet skete der en stor økonomisk opblomstring i Horsens: Nye industrier kom til, og industrielle processer blev udbredt. I takt hermed voksede byen, der ikke blot udvidede byrummet for at give plads til industri og handel, men også for at kunne huse de mange arbejdere som var med til at sikre specialisering og stordrift.
På rundvisningen vil vi bevæge os rundt i byens tidlige industrielle kvarter, hvor der vil blive fortalt historier om industri, håndværk, arbejdsforhold og fattigdom.

 • Rundviser/foredragsholder: Museumsinspektør Merete Bøge Pedersen
 • Mødested: Hovedindgangen til biblioteket, Tobaksgården
 • Pris: 25 kr. + gebyr
 • Varighed: ca.1 time

 

Tips og tricks til slægtsforskning

Lørdag d. 30. september kl. 10.00

Byarkivet inviterer i samarbejde med Horsens Bibliotek og Horsensegnens Slægtsforskere til en dag i slægtsforskningens tegn. Arrangementet bliver en del af en større fritidsmesse, som vil finde sted på biblioteket. Der vil blive mulighed for at møde andre slægtsforskere og at få nye ideer til arbejdet med slægts- og historieforskning.

 • Mødested: Byarkivet, Tobaksgården 12, 8700 Horsens
 • Pris: Gratis. Ingen tilmelding
 • Varighed: 3 timer

Oktober

 

Torsdagstale om gartnerier

Torsdag d. 5. oktober kl. 16.00

Historiker Bodil Møller Knudsen taler om de handelsgartnerier og gartnerforretninger, der voksede frem i kølvandet på industrialiseringen. Der vil blive fortalt om gartnerierne og deres produkter, om deres forhistorie, om berømte Horsensgartnere og udviklingen indenfor de bynære gartnerier i de største vækstår mellem 1880-1930.

 • Rundviser/foredragsholder: Historiker Bodil Møller Knudsen
 • Mødested: Byarkivet, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens
 • Pris: 25 kr. (+gebyr) inkl. Kaffe/the
 • Varighed: Ca. 1 time

November

 

Torsdagstale om Horsens kirkegårde

Torsdag d. 2. november kl. 16.00

Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned (juli og august undtaget) kl. 16 til en talerække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer.

 • Rundviser/foredragsholder: Arkæolog og gravminderegistrator Sofie Kristensen
 • Mødested: Byarkivet, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens
 • Pris: 25 kr. (+gebyr) inkl. Kaffe/the
 • Varighed: Ca. 1 time

December

 

Torsdagstale om post og privatbaner

Torsdag d. 7. december kl. 16.00

Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned (juli og august undtaget) kl. 16 til en talerække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer.

 • Rundviser/foredragsholder: Finn Skriver
 • Mødested: Byarkivet, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens
 • Pris: 25 kr. (+gebyr) inkl. Kaffe/the
 • Varighed: Ca. 1 time
   

Indholdsansvarlig Vibeke Lerche, kuvl@horsens.dk