layoutelementlayoutelement
Horsens 

Byarkivet i Horsens 

Torsdagstaler

Byarkivet

Byarkivet, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Vores telefon nr. er: 24875111

Horsens bibliotek

Horsens Bibliotek


Vejviser 1944

 Det er nu muligt via hjemmesiden at se og søge i Horsens vejvisere fra  1880, 1890, 1893, 1897, 1900/01, 1903/04, 1905/06, 1909/10, 1917, 1918, 1927, 1938, 1944 og 1946, 1954 og 1958. (tryk på det blågrønne banner til højre)

I disse vejvisere findes oplysninger om personer (som regel alene husstandsoverhoveder); husregistre med oplysning om, hvem der bor på hvilke adresser, og hvem der ejer hvilke huse. Endelig findes her også realregistre med oplysninger om foreninger, visse virksomheder og om offentlige kontorer, udvalg osv. Desuden er her gengivet alle de reklamer, som vejviserne allerede i disse år blev forsynet med.

Oplysninger kan bruges til at supplere kirkebogsoplysninger og til at finde hurtigt ind i folketællinger, men naturligvis også læses for deres egen skyld.

 

  Interiør.

Vi har lavet en underside under Historie, som vi har kaldt Interiør. Her er samlet en række billeder fra ca. 1890 til 1930’erne. Fotografierne er optaget både hos håndværkere, borgerskab og byens lidt rigere lag. Billedet herunder stammer fra en villa ved Stensballesund, lidt øst for det daværende Horsens. Her flyttede en forhenværende mineejer i det daværende Rhodesia ved hjemkomsten til Horsens ind i en smuk villa, som han gav navnet Arcturus, samme navn som hans afrikanske mine også bar. Her ses dagligstuen, der også fungerede som musikværelse.

Villa Acturus ca. 1912

 

 

Byarkivet er Horsens og omegns historiske hukommelse. Byarkivet indsamler og bevarer materiale om byens og egnens historie og gør det tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne, i original eller kopi, til Horsens historie de sidste ca. 250 år.

 

Læs mere om byens historie når du går rundt i Horsens ved at bruge Storyspots QR koder.

(tryk på billedet herunder)

storyspot

Se en lille film om brugen af Storyspot her:

http://youtu.be/_JYWcU8fa5w  

 

 

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt
Byarkivet

Tobaksgården 12

8700 Horsens


Tlf.: 24875111
E-mail: byarkivet@horsens.dk
Åbningstider:

GRATIS ADGANG!

Byarkivet har følgende åbningstider:

Mandag-tirsdag-onsdag: fra kl. 10 - 13

Torsdag: kl. 12-18

Fredag: LUKKET

Desuden sidste lørdag i måneden: kl. 10-13

 

EAN nr: 579 800 618 1865

CVR. nr. 29 18 98 89